Openbare aanbestedingen

We publiceerden op 19 februari 2019 de openbare aanbesteding in functie van de uitvoering van de werken. Op donderdag 28 maart 2019 vindt de opening van de digitale inschrijvingen plaats.

Korte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming: 387.386,31 EUR excl. btw
 • erkenning: categorie D, klasse 3
 • uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen

De dossiers kunnen geraadpleegd worden via De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme na telefonische afspraak op 052-470 471.

We publiceerden de oproep tot kandidatuurstelling via een mededingsprocedure met onderhandeling voor de vernieuwing van onze verzekeringsportefeuille.

De opdracht bestaat uit 5 percelen:

Op donderdag 23 augustus 2018 om 14u vindt de digitale opening van de inschrijving voor de plaatsing van centrale verwarming in 68 woningen (Fase 2) plaats:

 • raming: 603.025 EUR
 • erkenning: categorie D16, D17, klasse 4
 • uitvoeringstermijn: 365 kalenderdagen

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/. Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-Tendering.

De Zonnige Woonst wil op de site Tasibel (5ha) in Hamme een betaalbare, inclusieve en toekomstgerichte Zorgzame Buurt realiseren samen met publieke en private partners binnen het kader van een Brownfieldconvenant. In functie van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de site publiceerden we een selectieleidraad voor de aanduiding van een opdrachtnemer. Deze kan ook aanvraagd worden via tasibel@dezonnigewoonst.be.

Op 15 juni 2018 om 11u vindt de opening van de digitale inschrijvingen plaats.

De opening van de offertes zal doorgaan op dinsdag 12 juni 2018 om 10u, bij De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme.

 • raming van de werken: 4.295.458,00 EUR, excl. BTW
 • erkenning: categorie D, klasse 7
 • uitvoeringstermijn: 650 kalenderdagen
 • prijs dossier: 50 EUR (excl. BTW – enkel digitaal te verkrijgen)

De opening van de offertes zal doorgaan op  dinsdag 29 mei 2018 om 10u bij De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme.

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming werken: 2.836.215,00 EUR, excl. BTW
 • erkenning: categorie D, klasse 6
 • uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen
 • prijs dossier: 50 EUR (incl. BTW – enkel digitaal te verkrijgen)

De opening van de offertes zal doorgaan op vrijdag 4 mei 2018 om 11u bij De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme. Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming werken: 2.801.510,73 EUR, excl. BTW
 • erkenning: categorie D, klasse 6
 • uitvoeringstermijn: 400 kalenderdagen
 • prijs dossier: 50 EUR (incl. BTW – enkel digitaal te verkrijgen

Op dinsdag 26 september 2017 om 10u00 vindt in ons secretariaat, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.), de opening van de inschrijvingen voor het bouwen van 6 koopappartementen te 9220 Hamme, Hoogstraat 26 plaats.

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming: 928.269 EUR excl. btw
 • erkenning: categorie D, klasse 5
 • uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen
 • prijs dossier: gratis digitaal te verkrijgen bij de ontwerper, Evolta, Damstraat 220, 9180 Moerbeke-Waas  (09/326.92.92 – aanbestedingen@evolta.be).

Op dinsdag 5 september 2017 vindt om 10u00 op het secretariaat van onze maatschappij, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.), de inschrijving plaats voor de openbare aanbesteding van de bouw van 15 koopappartementen te 9220 Hamme, hoek Marktplein - Peperstraat.

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming: 2.203.620,34 EUR excl. btw
 • erkenning: categorie D klasse 6
 • uitvoeringstermijn: 580 kalenderdagen
 • prijs dossier: gratis digitaal te verkrijgen bij de ontwerper

Op donderdag 1 december 2016 om 10u15 vindt de opening van de inschrijvingen plaats voor het bouwen van een meergezinswoning met drie appartementen in de Weststraat te 9220 Hamme op de zetel van de opdrachtgever De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.).

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen
 • raming: 402.714,43 EUR
 • erkenning: categorie D, klasse 3
 • uitvoeringstermijn: 490 kalenderdagen
 • prijs dossier: 300 EUR (incl. BTW en verzendkosten)