Plaatsing CV in 68 woningen (fase 2) - AFGESLOTEN

Op donderdag 23 augustus 2018 om 14u vindt de digitale opening van de inschrijving voor de plaatsing van centrale verwarming in 68 woningen (Fase 2) plaats:

  • raming: 603.025 EUR
  • erkenning: categorie D16, D17, klasse 4
  • uitvoeringstermijn: 365 kalenderdagen

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/. Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-Tendering.

Meer info over het dossier is te verkrijgen bij de ontwerper Fraeye&Partners, Antwerpsesteenweg 587, 9040 Gent (09/228.17.53 of ignace@fraeyestabiliteit.be).