Sloop 10 woningen en bouw 20 eenheden in Lindestraat te Hamme - AFGESLOTEN

De opening van de offertes zal doorgaan op vrijdag 4 mei 2018 om 11u bij De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme. Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

  • raming werken: 2.801.510,73 EUR, excl. BTW
  • erkenning: categorie D, klasse 6
  • uitvoeringstermijn: 400 kalenderdagen
  • prijs dossier: 50 EUR (incl. BTW – enkel digitaal te verkrijgen

De dossiers kunnen worden geraadpleegd:

  • bij de ontwerper, arQ / Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas, na telefonische afspraak via 03/778.88.40
  • bij de opdrachtgever De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te 9220 HAMME, na telefonische afspraak via 052/470.471

De dossiers zijn te koop  bij de ontwerper, arQ / Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas, na overschrijving op rekeningnummer IBAN BE82 2930 3542 5768 met vermelding van ‘aanbestedingsdossier 1529.LIN’. Voor meer informatie kan u terecht bij De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme, projecten@dezonnigewoonst.be, www.dezonnigewoonst.be, tel. 052 - 470 471.