Tuinbouwlaan 51, HAMME - AFGESLOTEN

Op donderdag 24 maart 2022 om 10u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de totaalrenovatie van de woning Tuinbouwlaan 51 te 9220 Moerzeke:

  • Raming van de werken: 236.609,57 EUR, excl. BTW
  • Erkenning: categorie D, P1 klasse 2
  • Uitvoeringstermijn: 365 kalenderdagen

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=436810

Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-Tendering.