Openbare aanbestedingen

Op dinsdag 26 september 2017 om 10u00 vindt in ons secretariaat, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.), de opening van de inschrijvingen voor het bouwen van 6 koopappartementen te 9220 Hamme, Hoogstraat 26 plaats.

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming: 928.269 EUR excl. btw
 • erkenning: categorie D, klasse 5
 • uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen
 • prijs dossier: gratis digitaal te verkrijgen bij de ontwerper, Evolta, Damstraat 220, 9180 Moerbeke-Waas  (09/326.92.92 – aanbestedingen@evolta.be).

Op dinsdag 5 september 2017 vindt om 10u00 op het secretariaat van onze maatschappij, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.), de inschrijving plaats voor de openbare aanbesteding van de bouw van 15 koopappartementen te 9220 Hamme, hoek Marktplein - Peperstraat.

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • raming: 2.203.620,34 EUR excl. btw
 • erkenning: categorie D klasse 6
 • uitvoeringstermijn: 580 kalenderdagen
 • prijs dossier: gratis digitaal te verkrijgen bij de ontwerper

Op donderdag 1 december 2016 om 10u15 vindt de opening van de inschrijvingen plaats voor het bouwen van een meergezinswoning met drie appartementen in de Weststraat te 9220 Hamme op de zetel van de opdrachtgever De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.).

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen
 • raming: 402.714,43 EUR
 • erkenning: categorie D, klasse 3
 • uitvoeringstermijn: 490 kalenderdagen
 • prijs dossier: 300 EUR (incl. BTW en verzendkosten)

Op donderdag 1 december 2016 om 10u00 vindt de opening van de inschrijvingen plaats voor het bouwen van 4 koopwoningen in de verkaveling Veermanshof in de Broekstraat te 9220 Hamme op de zetel van de opdrachtgever De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.).

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • bouwen van 4 eengezinswoningen
 • raming: 544.619,94 EUR
 • erkenning: categorie D, klasse 4
 • uitvoeringstermijn: 350 kalenderdagen
 • prijs dossier: 300 EUR (incl. BTW en verzendkosten)

Op donderdag 17 november 2016 om 10u00 vindt de opening van de inschrijvingen plaats voor het bouwen van 4 koopwoningen in de Museumstraat te 9220 Hamme op de zetel van de opdrachtgever De Zonnige Woonst cvba, Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.).

Beknopte omschrijving van de te bestellen werken:

 • bouwen van 4 eengezinswoningen
 • raming: 609.306,90 EUR
 • erkenning: categorie D, klasse 4
 • uitvoeringstermijn: 350 kalenderdagen
 • prijs dossier: 300 EUR (incl. BTW en verzendkosten)

Op dinsdag 6 september 2016 vindt om 10u00 in de Rozenhoed 1 te 9220 Hamme (O. Vl.) de opening van de inschrijvingen plaats voor het bouwen van 9 koopappartementen te 9220 Hamme, Slangstraat 18A-20.

 • raming: 1.331.304,17 EUR
 • erkenning: categorie D, klasse 5
 • uitvoeringstermijn: 400 kalenderdagen
 • prijs dossier: 300 EUR (incl. BTW en verzendkosten)