Andere woning

Als jouw gehuurde woning te klein wordt door geboorte, adoptie of pleegzorg en niet meer beantwoordt aan de regels over rationale bezetting, kan je je inschrijving voor een voorrangsmutatie. 

Is je huidige woning te groot of heb je om medische redenen een andere woning nodig, maak een afspraak en we zoeken samen met jou een oplossing op maat.

Je huurt al bij ons, maar wil verhuizen naar een andere woning die even groot is. Je komt op de gewone wachtlijst terecht.

Maak  zeker een afspraak als je wil verhuizen!

Tel. 052 – 470 471 of inschrijvingen@dezonnigewoonst.be