Aannemer gezocht

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer om 27 appartementen met ondergrondse parkeergarage te bouwen. De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

De opening van de offertes zal doorgaan op  vrijdag 20 december 2019 om 11u. De offertes worden digitaal via e-tendering geopend.

  • Raming van de werken: 4.997.891,00 EUR, excl. BTW
  • Erkenning: categorie D, klasse 7
  • Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen

De Zonnige Woonst zet al enkele jaren intensief in op de vernieuwing van haar huurwoningen in de oudste wijk uit haar patrimonium. Met verschillende renovatie- en vervangingsprojecten en ook de heraanleg van het openbaar domein wil ze een actieve bijdrage leveren aan de heropwaardering van de Oostkouterwijk.

Verschillende projecten zijn reeds opgestart, zoals de volledig nieuwe invulling van de site in de Lindestraat en op de hoek Veld-, Populierenstraat met Prieel. Ook de totaalrenovatie van 19 woningen in de Oostkouter- en Populierenstraat is in uitvoering. Op de planning staat nu ook de opbouw van 27 nieuwe sociale huurappartementen met ondergrondse parkeergarage in de Populierenstraat en Dennenstraat.

Voor dit laatste project, Populieren- Dennenstraat, zijn alle huurders ondertussen verhuisd naar een andere woning van De Zonnige Woonst. Het oude appartementsgebouw werd reeds afgebroken en 3 aanpalende woningen staan klaar om te worden gesloopt.

Er komt een gevarieerd aanbod: 4 appartementen met 1 slaapkamer, 20 appartementen met 2 slaapkamers en 3 appartementen met 3 slaapkamers. Elk appartement krijgt een eigen terras of balkon.

In de plaats van de site traditioneel op te vatten als een omsloten binnengebied langs de Dennen- en Populierenstraat, zullen de bouwblokken dwars worden ingepland. Zo ontstaan meerdere pleintjes die het geheel zullen openbreken en de Oostkouterstraat verbinden met de Populierenstraat. Deze pleintjes zullen deel uitmaken van de publieke ruimte en vormen binnenwegen voor voetgangers en fietsers. Dit creatieve ontwerp zal in grote mate bijdragen tot kwaliteitsvol wonen met woonruimten die niet direct aan de straat grenzen.

Dit kernversterkende project zal samen met onze andere projecten in de wijk sterk bijdragen aan de opwaardering van de Oostkouterwijk.

Voor meer informatie kan je terecht bij De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme, projecten@dezonnigewoonst.be, tel. 052 - 470 471.