Een geslaagd jaar 2021

Op maandag 13 juni werden de jaarresultaten van 2021 gepresenteerd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij stelden vast dat De Zonnige Woonst met passie heeft ingezet op haar doelstellingen, namelijk betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbieden in een aangename buurt voor mensen met woonnood. Alles hierover kan u lezen in ons jaarverslag over 2021.

2021 was een productief jaar. Zo kende onze maatschappij een stijgend aantal huurwoningen, met vooral in Hamme een toename. Tasibel werd twee keer opengesteld voor bezoekers. Uiterlijk tegen 2024 zullen we hier 62 extra huurwoningen realiseren. De totaalrenovatie in de Populierenstraat-Oostkouterstraat en Veldstraat in Hamme bracht 19 huurwoningen terug op de markt. De vervangingsbouw Veldstraat-Populierenstraat en Prieel zorgde dan weer voor 24 bijkomende huurwoningen. De oudste wijk binnen ons patrimonium beschikt nu over een gezonde mix van appartementen en woningen.

Vragen? Opmerkingen? We horen het graag op info@dezonnigewoonst.be.