Felicitaties van de minister!

De Zonnige Woonst ontvangt (opnieuw) felicitaties van de minister bij haar tweede visitatie!

De visitatie is een intensief evaluatieproces door de Vlaamse Overheid. Het rapport werd vandaag gepubliceerd en bevestigt de vele succesvolle initiatieven van De Zonnige Woonst.

De minister stelt zelfs dat we met glans aan alle vooropgestelde eisen voldoen.  En de vereisten zijn niet niks:

 • instaan voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig;
 • prijsbewust sociale woningen bouwen en verhuren;
 • huisvestingsondersteuning bieden aan bewoners;
 • woonzekerheid bieden;
 • leefbaarheidsproblemen voorkomen en/of aanpakken;
 • bewonersgroepen betrekken bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer;
 • financieel leefbaar zijn;
 • huurdersachterstal voorkomen en bestrijden, net als sociale- en domiciliefraude;
 • burgers snel en duidelijk informeren net als beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties;
 • meten van de tevredenheid van klanten;
 • en ga zo maar door…

 

De Zonnige Woonst wordt bevestigd als een goede huisbaas die mensen betaalbare huisvesting wil aanbieden.

Met een gedreven team van enthousiaste medewerkers die continue werken aan de tevredenheid van haar bewoners.

Huisvesting is dan ook een basisrecht waar eigenlijk zich niemand zorgen zou hoeven om te maken.

 

Interesse in het volledige rapport?  Via deze link leest u er alles over!