Jaarlijkse berekening van de huurprijs

Onze huurders ontvangen in december een brief met de huurprijs voor 2021.

We berekenen de huurprijs en de sociale korting op basis van je gezinsinkomen, je gezinssituatie en de waarde van de woning. Dit is zo bepaald volgens het sociaal huurbesluit.

Voor de huurprijsberekening telt het inkomen van alle meerderjarige inwonende familieleden mee als gezinsinkomen. Meerderjarige inwonende familieleden zijn:

 • kinderen, jonger dan 25 jaar, die niet meer ten laste zijn;
 • personen met een handicap;
 • (groot)ouders.

 

Het inkomen is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen;
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen;
 • het leefloon;
 • inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 • van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij Europese of internationale instellingen. Deze moet je verplicht aan ons melden.

 

De berekening maakt gebruik van het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Om de huur te berekenen delen we jouw jaarinkomen door 55.

Verdien je meer dan de vastgelegde inkomensgrens (zie hieronder), dan betaal je een solidariteitsbijdrage:

 • Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen jouw jaarinkomen door 54.
 • Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen jouw jaarinkomen door 53.
 • Jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen jouw jaarinkomen door 52.

 

De inkomensgrenzen voor 2021 zijn:

 • voor alleenstaanden: 25.557 euro;
 • voor alleenstaanden met een handicap: 27.698 euro;
 • voor alle anderen: 38.335 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.143 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

De huurmarktwaarde is de huurprijs die je voor de woning zou betalen op de privémarkt. Op basis van een objectief schattingsmodel van de overheid, bepalen we op 1 januari 2021 de nieuwe huurmarktwaarde van elke woning.

 

De huurmarktwaarde komt overeen met de basishuurprijs en de maximale huurprijs (excl. de huurlasten) van jouw woning. Op dit bedrag kennen we de sociale kortingen toe waarop jij op basis van jouw (gezins)situatie recht hebt. Je betaalt nooit meer dan de basishuur.

Voor elke woning is er een minimaal te betalen huurprijs, ongeacht het inkomen van het gezin.

 

Voor vragen over je huurprijs kan je contact opnemen met huren@dezonnigewoonst.be

PS. Indien je de brief van de huurprijsberekening nog niet ontvangen hebt, mag je voorlopig het huurgeld van december storten. Gelieve in dit geval ons ook een mail te sturen naar huren@dezonnigewoonst.be.