Jaarverslag 2016

Onze maatschappij presenteerde op maandag 12 juni 2017 de jaarresultaten van 2016 aan haar aandeelhouders.

We zetten de koers van de voorbije jaren met succes verder. We zijn een financieel gezonde en dynamische maatschappij. Onze focus ligt nu op het aanpassen van onze oudste woningen aan de huidige normen van energiezuinigheid en comfort. We vinden het belangrijk om al onze huurders een goede en betaalbare woning aan te kunnen bieden. Daarnaast blijven we onze werking uitbreiden, voornamelijk in Waasmunster.

Enkele belangrijke momenten in 2016:

  • In maart trokken de eerste huurders in het nieuwe appartementsgebouw in de Schoolstraat in Hamme. De voorbereidingen duurden langer dan voorzien, maar het resultaat mag er zijn. We huldigden de site samen met de buurt in tijdens de jaarlijkse braderij. Het kunstwerk De Nar waakt voortaan over het pleintje.
  • Het controleorgaan van de Vlaamse Overheid lichtte de werking van onze maatschappij door in september. We kregen een goed rapport: een stimulans om ons blijvend in te zetten en te verbeteren waar mogelijk.
  • In Waasmunster werd in december ons eerste renovatieproject in deze gemeente opgeleverd. Drie woningen in de Molenwijk zijn aangepast aan alle hedendaagse normen van energiezuinigheid en comfort.  

 

Meer weten over onze werking in 2016? Bekijk het volledige jaarverslag en de jaarrekening.

De jaarverslagen van de voorgaande jaren kan u hier bekijken.