Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale tarieven. Het is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle leveranciers. Ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Een gezin kan zo op jaarbasis gemiddeld 500 euro op de energiefactuur besparen.

  • Is het sociaal tarief veel goedkoper dan de normale tarieven?

Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale energieregulator CREG. Uit hun berekeningen blijkt dat een energieklant gemiddeld 500 euro kan besparen op jaarbasis met het sociaal tarief ten opzichte van een gemiddeld normaal energiecontract. Dat is voor mensen die het vaak al moeilijker hebben, een groot bedrag.

 

  • Heb ik recht op het sociaal tarief?

Dat kan je zelf nagaan via de applicatie van de FOD Economie. Voordat je die applicatie start, neem je best alle papieren die je ontvangt van de sociale instelling (zoals OCMW, Pensioendienst, Zorgkas, FOD Sociale Zekerheid, …) bij de hand. Je kunt ook altijd terecht bij het Contact Center van de FOD Economie.

 

  • Ik heb blijkbaar recht op het sociaal tarief. Wat moet ik doen om het te krijgen?

Waarschijnlijk niets, want in meer dan 8 op de 10 gevallen krijgen de mensen die er recht hebben het sociaal tarief automatisch. Kijk het daarom even na op je maandelijkse factuur. Daar staat vermeld dat je het sociaal tarief krijgt (ook al moet je soms even zoeken). Het gebeurt regelmatig dat mensen niet doorhebben dat ze het sociaal tarief al ontvangen. Je kunt ook online controleren of het sociaal tarief voor jou automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode.

 

  • Ik krijg het sociaal tarief niet automatisch, maar denk dat ik er wel recht op heb. Wat kan ik doen?

Meestal krijg je het sociaal tarief automatisch, maar soms lukt dat jammer genoeg niet, bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens op het energiecontract niet dezelfde zijn als in het rijksregister, bijvoorbeeld bij een spellingsfout (Dorpsstraat in plaats van Dorpstraat). Als je denkt dat je recht hebt op het sociaal tarief, kan je terecht bij het Contact Center van de FOD Economie (0800 120 33 – gratis nummer).